Kategoriji kollha

Termini u Kundizzjonijiet Website

home > Termini u Kundizzjonijiet tal-Websajt

Termini u Kundizzjonijiet Website

Grazzi talli żort din il-websajt. Jekk jogħġbok kun żgur li taqra t-termini u l-kundizzjonijiet li jinsabu f’dan id-dokument bir-reqqa, peress li kwalunkwe użu ta’ din il-websajt ifisser li aċċettajt it-termini u l-kundizzjonijiet elenkati hawn.

References in this website to “we”, “our” etc., refer to Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. and any of its subsidiaries. Any reference to this website in this website refers to any person who contacts and/or uses this website.

Avviż tal-privatezza tal-websajt All personal information or information transmitted to this website is subject to the privacy policy of Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd’s protection of privacy and personal data as set out in this website.

Il-korrettezza, il-kompletezza u l-puntwalità tal-informazzjoni Aħna m'aħniex responsabbli għall-korrettezza u l-kompletezza tal-informazzjoni fuq il-websajt. Id-dipendenza kollha fuq il-materjali fuq din il-websajt hija għar-riskju tagħha stess. Inti taqbel li tkun responsabbli għal kwalunkwe tibdil fl-informazzjoni u l-informazzjoni fuq din il-websajt.

Trażmissjoni All non-personal communications or materials that you transmit to the Site via email or otherwise, including all materials, questions, comments, suggestions or other similar content, are considered non-confidential and non-private. All content transmitted or posted by you to the Site is the property of Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd and may be used for any purpose, including but not limited to reproduction, disclosure, transmission, distribution, broadcast and posting. In addition, any of your ideas, artwork, ideas, inspirations, suggestions or concepts transmitted to this website, Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd is free to use for a variety of purposes (including but not limited to product development, production, promotion and marketing). All of the above related uses, Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd is not responsible for providing information. By providing information, you also warrant that the information provided by you is owned by you and will not be involved, and Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd will not infringe the rights of any third party or otherwise violate us by using the information. Any applicable law. The Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd is also not obligated to use the information submitted.

Drittijiet tal-proprjetà intellettwali ® The registered trademark holder is Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. The Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd reserves all rights.

The copyrights, trademarks and other intellectual property rights of all text, images and other materials on this website are the property of Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd or are licensed by the relevant owner.

Inti permess li taċċessa din il-websajt, tikkopja siltiet (referenzi), tipprintjahom fuq il-hard drive tiegħek jew tibgħathom lil oħrajn. L-uniku prerekwiżit huwa li trid iżżomm id-drittijiet tal-awtur, avviżi oħra ta’ proprjetà, u avviżi ta’ trademark li jidhru fuq il-kopja. Ir-riproduzzjoni ta’ kwalunkwe parti tal-websajt ma tistax tinbiegħ jew titqassam kummerċjalment, u lanqas ma tista’ tiġi modifikata jew miżjuda ma’ xogħlijiet, pubblikazzjonijiet jew websajts oħra

The trademarks, logos, typefaces and service marks (collectively referred to as “trademarks”) appearing on this website are owned by the Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. Nothing on this website may be deemed to confer a license or to use any of the trademarks appearing on this website. Except as provided in these Terms and Conditions, you are strictly prohibited from using the trademarks appearing on this website or any other content on this website. You should also note that Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd will fully implement its intellectual property rights directly to the maximum legal level.

Link għal siti oħra Links within the Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd website may lead you to non-Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd network and systems. Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd is not responsible for its content, accuracy or functionality. The link provided in good faith and Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd are not responsible for any subsequent changes to the linked website. Putting other websites in the links does not mean that Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd recognizes them. We strongly recommend that you read and understand the legal and privacy notices on all other websites you browse.

Uża din il-websajt għar-riskju tiegħek.

Garanzija This website provides you with an “as is” and “as available” basis, and Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd does not provide any form of warranty, whether express, implied, statutory or otherwise (including implied warranties of commercial sale). Sex, satisfactory quality and applicability for a specific purpose), including guarantee or representation of the information on the website will be complete, accurate, trustworthy, timely, non-infringement of third party rights, access to this website will be unimpeded or there will be no errors within the website. And the virus, this website will be safe, and any advice or advice from the website to obtain Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd is accurate or trustworthy. Any representation or warranty is expressly denied.

Jekk jogħġbok innota li xi ġurisdizzjonijiet ma jippermettux l-esklużjoni ta 'garanziji impliċiti, għalhekk xi esklużjonijiet jistgħu ma japplikawx għalik, jekk jogħġbok iċċekkja l-liġijiet lokali tiegħek.

Aħna nirriżervaw id-dritt li nillimitaw, nissospendiw jew ttemm l-aċċess tiegħek għal din il-websajt jew kwalunkwe karatteristika ta 'din il-websajt fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż.

Responsabbiltà Legali Whatever the reason and because of your contact, use, inability to use this website, changes to the content of the website, or access to any other website due to the links provided by this website, or to the extent permitted by applicable law or due to email messages sent to us by us Any action taken or not taken by us, whether it is direct, incidental, consequential, indirect, special or punitive damages, costs, losses or liabilities, Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd and/or other parties involved in the creation, production or representation of us The person of the website does not assume any legal responsibility or obligation.

Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd and/or other persons involved in the creation, production or transmission of this website are not responsible for the material maintenance and service provision of this website or for any corrections, updates or postings relating to this website. Any materials on this website are subject to change without notice.

In addition, Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd does not have any responsibility or liability for any damages that may result in your computer equipment or other property being infected with the virus as a result of your use, access or download of any material on this website. If you choose to download materials from this website, you do so at your own risk.

Attività pprojbita You are prohibited from engaging in any act that Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd is deemed to be inappropriate and/or will be deemed unlawful at its absolute discretion or prohibited by any law applicable to the Site, including but not limited to:

Kwalunkwe att li jikkostitwixxi ksur tal-privatezza (inkluż it-tlugħ ta' data personali mingħajr il-kunsens tal-persuna kkonċernata) jew id-drittijiet legali ta' kwalunkwe individwu ieħor;

Use of this website to smash or undermine Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd, its employees or others or to undermine the good reputation of Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd in this way; Uploading a file containing a virus and causing damage to Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd’s property or other personal property;

Posting or transmitting any unauthorized material to the Site, including but not limited to systems or cybersecurity, racism, racism, obscenity, which we believe may cause nuisance, disadvantage or violation of Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd or third party companies, Threatening, pornographic or other illegal material.

You and Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd agree that any dispute or claim arising out of or relating to the use of this website shall be subject to the laws of the Hong Kong Special Administrative Region and shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of the Hong Kong Special Administrative Region.

Użu tal-websajtSakemm ma jingħadx mod ieħor, din il-websajt hija għall-użu personali tiegħek biss u mhix għal użu kummerċjali. Inti ma tistax tawtorizza lil ħaddieħor biex juża din il-websajt;

Aħna nirriżervaw id-dritt, fid-diskrezzjoni unika tagħna, li unilateralment nirrevedu, neditjaw, nimxu jew inħassru kwalunkwe materjal muri jew imqiegħed fuq il-Websajt jew il-bulletin board tiegħu mingħajr avviż;

Ma tistax timmodifika, tikkopja, tirrisettja, tipprintja mill-ġdid, ittella’, tpoġġi, tittrasmetti jew tqassam xi Materjali, inklużi l-kodiċi u s-softwer fuq is-Sit, bl-ebda mod;

Inti taqbel li ma tuża l-ebda oxxenità, malafamanti jew tixwix, u ma tpoġġi l-ebda materjal li huwa malafamanti, insultanti, fastidju, razzist jew mibegħda fuq din il-websajt. Inti taqbel li tuża din il-websajt biss skont il-liġi.

Int responsabbli biex tiżgura li kwalunkwe materjal li tipprovdi fuq is-Sit jew imqiegħed fuq il-Bullettin jew il-Forum jew xi mkien ieħor ma jiksirx id-drittijiet tal-awtur, it-trademark jew drittijiet esklussivi oħra personali jew ta’ parti terza.

Inti taqbel li ma tagħmilx ħsara, tkopri, tattakka, timmodifika jew tinterferixxi mas-Sit u s-softwer, ħardwer u/jew servers relatati tiegħu bl-ebda mod.

Jekk ma tikkonformax mat-termini ta 'hawn fuq, aħna nirriżervaw id-dritt li nissospendiw jew ttemm l-aċċess tiegħek għal din il-websajt, kemm jekk ipoġġu l-avviż f'ħinijiet differenti fuq il-websajt jew le.

Ftehim ta' kunfidenzjalità u kunfidenzjalitàYou agree not to disclose, copy, use, directly or indirectly provide any confidential information that is sold or disclosed to any third party and disclosed by Xi'an Faitury Bio-Tech Co., Ltd. This will be marked as “confidential information” or similar, including proprietary materials, processes and techniques related to future product or service concept review and testing in online or offline surveys or discussions.

Kategoriji sħan